11 grunner til at du bør kildesortere

Å kildesortere har mange fordeler for miljøet, og dette er noe som nesten hele Norges befolkning gjør. Til vanlig så sorteres papp, plast, matavfall, glass og metall i de fleste kommuner. I tillegg til dette så finnes det også egne stasjoner for gjenvinning av elektronikk og lignende.

Når man kildesorterer så sørger man for at det av søppelet som kan gjenbrukes til noe blir gjenbrukt, og at det som ikke kan gjenbrukes blir tatt hånd om på beste sett. Man sørger også for at de produktene som inneholder stoffer eller deler som er farlige for miljøet blir håndtert på en forsvarlig måte. Det søppelet som ikke kan gjenbrukes til noe blir forbrent og brukes så til fjernvarme, eller biogass.

Redd miljøet

Naturen og miljøet beveger seg i rasende fart mot forfall, og det er ikke så mye hver enkeltperson kan gjøre for å stoppe utviklingen, da dette sitter som regel lengre opp i systemene enn hva vi gjør. Men dette vil ikke si at vi ikke kan gjøre noe.

Det finnes masse små grep hver husstand kan gjøre for å forbedre miljøet. Isolere husene bedre og skru av lyset i rom som ikke blir benyttet er en enkel oppgave for å spare strøm. Å reise kollektivt i stedet for å bruke bilen er en lett måte å begrense utslipp på. Å kjøpe kortreist mat i stedet for importert mat er også en stor hjelp, men det letteste for oss alle er rett og slett å gjenvinne så mye som mulig av det søppelet vi konstant produserer ved å kildesortere.

Vi har her samlet en liste som gir deg 11 gode grunner til å kildesortere

 • Det meste av søppel som vi produserer på daglig basis kan faktisk gjenvinnes. Papp blir til ny papp, plast blir til ny plast, matavfall blir til biogass eller gjødsel, og det som ikke kan gjenbrukes blir til fjernvarme eller biogass, som igjen brukes til blant annet drivstoff.
 • Den enkleste måten vi alle kan bidra til et bedre miljø. Å sortere søppel tar ikke mye lengre tid enn å ikke sortere det, så her redder vi miljøet på kun 5 minutter per dag.
 • Farlige stoffer blir tatt hånd om, i stedet for å sive ut i miljøet og skape større skader. Lysstoffrør og sparepærer er et godt eksempel på hva som ikke skal i vanlig søppel. Dette inneholder kvikksølv, og dette vil vi ikke ha ut i miljøet.
 • Brukbare gjenstander kan bli tatt hånd om en gjenvinningssentral, og dermed så får gjenstanden nytt liv til glede for en ny eier.
 • Klær og sko som man ikke vil ha lengre kan komme andre til nytte. Dette er også en form for veldedighet, så da kan du sove ekstra godt om natten.
 • Dersom du skyller og bretter melkekartonger så kan du vinne 100,000 kroner! Bare husk å skrive på navn og telefonnummer.
 • Å kildesortere hjemme lærer enkelt barn å ta vare på miljøet. Dette er en viktig livslærdom som kommer nesten helt av seg selv.
 • Ved å kildesortere så kan vi levere over planeten i bedre stand til kommende generasjoner enn standen den var i når vi overtok den fra tidligere generasjoner.
 • Unngå store stinkende søppelfyllinger med restavfall. Noen søppelfyllinger vil det alltid være, men vi kan begrense omfanget av dem dersom mest mulig sendes til gjenvinning.
 • Sett et godt eksempel for andre nasjoner. Mange land ser til Norge for gode løsninger på miljøspørsmål, og da er det viktig at vi setter et godt eksempel også når det kommer til gjenvinning og kildesortering.
 • Da “alle” i Norge gjenvinner søppelet sitt, så vil du ikke være den eneste i nabolaget som er et miljøsvin!