Dette er Clear Channel

Clear Channel er et av verdens største reklameselskaper for utendørs reklame. Selskapet Clear Channel ble opprettet i 2001, men de har røtter helt tilbake til starten av 1900-tallet. De reklameformene som selskapet driver mest med er reklamer og plakater på bussholdeplasser, reklameskilt, og andre installasjoner utendørs.

Historien til Clear Channel

Clear Channel er dannet av flere reklameselskaper som har blitt slått sammen, eller kjøpt opp gjennom tidene, og som nå danner Clear Channel Outdoor. Den første sammenslåingen av selskaper skjedde da Eller Media Company kjøpte opp Patrick Media Outdoor, som ble grunnlagt allerede i 1901, men som i 1986 endret navn fra Foster & Kleiser da de ble kjøpt opp av General Electric. Dette nye selskapet het da Eller, men byttet i 2001 navn til Clear Channel Outdoor.

Gjennom årene så har selskapet også kjøpt opp flere andre selskaper, slik at de nå er en av verdens største utendørs reklameselskaper. Blant annet disse er kjøpt opp:

  • Universal Outdoor
  • Hansen Outdoor
  • ABC Outdoor
  • Paxton Outdoor
  • Badger Outdoor
  • Ackerley Media

Morselskapet til Clear Channel Outdoor het frem til 2014 kun Clear Channel, men de byttet så navn til iHeartMedia. Utendørs avdelingen beholdt derimot navnet Clear Channel Outdoor for å verne om merkevarenavnet, og for å beholde gjenkjennelse i merkevaren.

Clear Channel i Norge

I Norge så er det selskapet Clear Channel Norway AS som drifter 64% av all utendørsreklame i landet. Dette er et datterselskap av Clear Channel Outdoor som har sitt hovedkontor i USA. I Norge så har Clear Channel hele 46,000 reklameflater, og alle de fem største norske byene har avtaler med Clear Channel om reklame i byrommet.

Clear Channel har avtaler om reklame i busskur i hele 15 kommuner i Norge, og de er også godt plassert på buss, trikk og t-bane. I tillegg så er det de som drifter bysyklene i Oslo, Drammen og Trondheim.

I tillegg til reklame ute i byrommet så har selskapet også en avtale med mange kjøpesenter rundt om i landet. Både Thon gruppen, Amfi Eiendom og KLP har avtaler med Clear Channel, og de er dermed lokalisert på alle de største sentrene i landet. Her er det for det meste digitale reklameplakater som har overtatt etter de klassiske papir plakatene.

Historien til selskapet skriver seg helt tilbake til 1946, da selskapet Fram Reklamebyråd AS startet opp. Dette selskapet kjøper så opp Saga Plakatreklame og Rutereklame AS på 90-tallet. More Group Norge AS kjøper så opp Fram Reklamebyråd, og i 2001 så fusjonerer de med Clear Channel, og dagens selskap ble etablert.

Clear Channel bysykler og miljøvern

I 1998 så ble den første avtalen om bysykler i Oslo gjort mellom det som den gang het More Group Norge AS og Miljødepartementet. Siden den gang så har denne avtalen vokst til å dekke ikke bare Oslo, men også Drammen og Trondheim.

Byens innbyggere har da sykler til rådighet som kan benyttes som en alternativ og miljøvennlig type transportmiddel som kan benyttes av beboerene, og Clear Channel får gratis reklameplass på hundrevis av sykler som beveger seg gjennom byen. Syklene kan man hente på forskjellige stativer og sykkelstasjoner rundt i byen, for å så levere de på et annet stativ når man er ferdig. Dette er dermed en løsning som gagner både innbyggere, miljøet og Clear Channel.

For å hjelpe miljøet i byene så er det ikke kun bysykler det  fokuseres på, men Clear Channel bruker også kun miljøvennlig lim på alle sine plakater, og er i ferd med å bytte ut alle sine firmabiler til elbiler. Også alle bilene som kjører rundt for å fordele bysyklene vil snart være elbiler.