Dette er JCDecaux

JCDecaux er verdens største utendørs reklameselskap med avtaler i mer enn 70 land på verdensbasis. Selskapet ble startet i Frankrike i 1964 av Jean-Claude Decaux, da han fikk ideen om gratis bymøbler i utbytte mot reklame flater. I Norge så startet selskapet i 1998.

Historien til JCDecaux

Den franske byen Lyon ble den første byen som fikk gratis busskur med reklame på gjennom JCDecaux i 1964. Dette spredte seg raskt, og ble etterhvert også utvidet med automatiske toaletter med reklame. Elektroniske informasjonstavler begynner også å poppe opp i flere byer på 80-tallet, og dermed så kom også de rullerende reklameplakatene som er i bruk den dag i dag. Dette har gjort det billigere å kjøpe reklameplass, da man deler plassen med andre aktører. Dette er blant annet mye brukt på t-banestasjoner og andre steder hvor folk står stille over tid, slik at de rekker å se reklame fra mange selskaper.

På 90-tallet så kom informasjonstavlene Infobus til mange bussholdeplasser, og disse ga da de ventende busstider i sanntid. Dette er vanlig i dag men på 90-tallet så var dette helt nytt. Selskapet inngikk også avtale med Avenir, som er Europas ledende reklame operatør, og verdensledende på flyplassreklame.

2000-tallet bringer selskapet inn i en lukrativ tid med mange store og gode avtaler. De får blant annet en kontrakt for de første reklamefinansierte busskurene i Japan, og de starter også arbeidet med bysykler. Den østerrikske byen Wien blir den første byen, men blir så tett fulgt av andre byer verden rundt. Det er også i dette tiåret at selskaper satser på ladestasjoner på flyplasser, og de vant også 10 års kontrakten med Dubai flyplass for reklame i 2008.

Dette siste tiåret så har JCDecaux vokst seg til verdens største selskap for utendørs reklame, og selskapet feiret også 50 år i 2014.

JCDecaux i Norge

I Norge så ble selskapet JCDecaux Norge etablert i 1998. Det var flere medarbeidere i Fram Media som startet et samarbeid med JCDecaux. Den første avtalen som ble inngått var med Tønsberg kommune. Denne avtalen ble så fulgt opp med en avtale om møblering av Aker Brygge i Oslo.

Det som ble det store gjennombruddet til JCDecaux Norge var da de kjøpte opp MediaMax, som da var eid av Viacom. Med dette oppkjøpet så fikk de også avtalen med Oslo Sporveier. Dette innebar en enerett på salg av reklame på både kjøretøy og stasjonsområde. Blant annet Oslo S er nå et av stedene hvor deres reklameplakater er godt synlige.

Verdensledende på utendørs reklame

I dag så når reklamer på JCDecaux installasjoner ut til mer enn halve Norges befolkning hver eneste uke. Bare de digitale flatene har en eksponering på 4,4 millioner mennesker per uke i landet.

På verdensbasis så er de tilstede i mer enn 70 land, og i over 3700 byer. Dette gir en årsomsetning på 2,8 milliarder euro i året. Totalt så har selskapet 12,300 ansatte, hvorav 90 av disse er ansatt i Norge. Halvparten av disse jobber med vedlikehold og renhold av de forskjellige installasjonene.

I Norge så er det mest på reklameskilter og på busskur hvor vi er vant til å se denne type reklame, men rundt om i verden så er JCDecaux vel så kjent for sine selvvaskende toaletter. Disse er å finne stort sett overalt i bybildet i ikke bare Frankrike, men rundt om i verden. Dette var et av de første bymøbler som selskapet startet opp med, og det er også i dag en av deres største suksesser.