Dette kan du gjøre for å hjelpe miljøet

Miljøet vårt har det dessverre ikke så godt som det hadde det før. Med stadig mer forurensning, rovdrift av skog og mark, mer bruk av kjemikalier og mye annet så trenger miljøet vårt nå hjelp til å hente seg inn igjen, eller i det minste til å bremse den utviklingen miljøet er i nå. Alt vi mennesker gjør på jorden setter fotspor i miljøet, og det minste vi kan gjøre er å sørge for at fotsporene vi setter ikke blir for store.

Forbruk mindre

Dagens bruk og kast samfunn er en stor belastning for miljøet, da det stadig produseres mer og mer søppel. Fullt brukbare ting blir kastet, og erstattet med nyere modeller. I stedet for å kaste dette så kan man gi det bort til andre som kan trenge dette, eller gjøre en liten oppussing på gjenstanden slik at man ønsker å bruke det litt til.

Å stadig kjøpe nye ting er ikke bare skadelig for privatøkonomien, men miljøet lider av både produksjonen av nye ting, og også så klart når man kvitter seg med det gamle. At man kildesorterer søppel er nærmest en selvfølge, og dette er mindre skadelig for miljøet, men det setter fortsatt fotspor. Det er ikke alle komponenter i et produkt som kan brytes ned eller benyttes på nytt, og dette blir da rett og slett kun søppel.

Kortreist mat

Norge er et kaldt og langstrakt land og det er ikke alltid like lett å få kjøpt lokal mat, og da må vi kjøpe det som kommer langveis ifra. Dette må vi nok bare innse at er slik, men det vi kan gjøre er å kjøpe kortreist mat når dette er tilgjengelig. Ikke bare hjelper dette våre lokale næringsdrivende, men også miljøet.

I kortreist mat så finner man for det første ikke like mange tilsetningsstoffer og kjemikalier i maten. Dette er fordi de fraktes over kortere distanser, og over kortere tid. Det er da ikke nødvendig å tilsette stoffer som gjør at maten holder seg i ukesvis etter at det naturlig ville ha råtnet. Mange av disse tilsetningsstoffene setter seg i jorden, og ødelegger i det lange løp miljøet hvor de dyrkes.

En annen viktig faktor med kortreist mat er utslippene fra transporten. Det sier seg selv at utslippene fra en transport på noen kilometer eller mil gir mindre utslipp enn hva transport over kontinenter vil gjøre. Transport med først lastebil, så skip, fly eller tog, eller noen ganger alle tre, og så igjen over i lastebiler igjen gir enorme utslipp.

Reis med kollektivtransport

Vi reiser som aldri før og bruker diverse transportmidler som gir utslipp som skader miljøet. Vi kommer nok aldri gå tilbake til å ha hest og dyr som transportmidler, men det er allikevel mye annet vi kan gjøre for å redde miljøet og begrense utslippene.

I store deler av landet så er man avhengig av privatbil for å komme seg på jobb og skole da kollektivtransporten ikke er utbygget nok, men i alle større byer så skal ikke dette være et problem. Ved å reise med kollektivtransport slik som buss, tog, trikk eller t-bane så kan man spare miljøet for masse utslipp hver eneste dag. Selv om man kanskje ikke kommer seg fra dør til dør så skader det heller ikke kroppen å bevege seg litt.

Er det ikke mulig å reise kollektivt så kan man også slå seg sammen med andre naboer eller bekjente som skal i samme retning. På denne måten så kan man i hvert fall begrense bilbruken noe, hvis man kjører kun en bil i stedet for to eller tre. Ikke minst så er dette også mer økonomisk.