Gjenvinningsstasjonen i Bergen – gammelt blir nytt

I Bergen finnes det flere gjenvinningssentraler som er åpne for husholdningskunder. Her kan man levere fra seg alt avfall som ikke faller inn under noen av de kategoriene som man vanligvis sorterer etter i husstanden, eller ting som er for store til å passe i søppeldunken hjemme.

Noen eksempler på hva man kan levere inn på en gjenvinningsstasjon er elektronikk, hageavfall treverk og møbler. I tillegg til dette så er det også en brukthall på alle gjenvinningsstasjoner hvor man kan levere inn ting som fortsatt er brukbare, men som man av en eller annen grunn ikke ønsker lengre. Dette kan så komme andre til gode.

Dette kan du levere på gjenvinningsstasjoner i Bergen:

 • Papir, papp og drikkekartong
 • Glass- og metallemballasje
 • Plastemballasje
 • Farlig avfall
 • Restavfall
 • Trevirke
 • Metall
 • Jord og stein
 • PCB-holdige vinduer
 • Klorparafinholdige vinduer
 • Bygg isopor
 • Gulvbelegg og gulvlister av vinyl
 • Brannslukningsapparat
 • Asbest/eternitt
 • Hageavfall (ikke på bossbussen og stasjonen i Bergen sentrum)
 • Hvitevarer
 • EE-avfall
 • Bildekk med og uten felg
 • Tekstiler og skotøy

Bossbussen i Bergen

I Bergen sentrum så finnes det i tillegg til alle gjenvinningsstasjoner også en mobil gjenvinningsstasjon, populært kalt Bossbussen. Dette er et tilbud til bergensere som kanskje ikke har egen bil, og/eller tilhenger slik at de kan dra til gjenvinningsstasjonen. Bossbussen henter avfall som ikke kan gå i søppeldunken fem dager i uken, på ulike plasser i Bergen, etter fast skjema.

Bossbussen har samme priser og avgifter som på de faste gjenvinningsstasjonene. Bussen tar imot sånt som el-avfall, farlig avfall, og andre typer søppel. Det gjøres oppmerksom på at matavfall og hageavfall ikke tas imot på bussen. Innlevering av glass- og metallemballasje, EE-avfall og papp og plastemballasje er gratis.

Bergen Sentrum

Gjenvinningsstasjonen i Bergen sentrum har åpent mandag til fredag 09:00 – 20:00. Denne stasjonene tar i mot alle former av avfall, med unntak av hageavfall. Dette må leveres inn på en av de andre gjenvinningsstasjonene i Bergensområdet.

På gjenvinningsstasjonen så betales avgiften for å levere søppel etter antall kubikk man leverer. Alt som man vanligvis kan sorteres hjemme, sånt som glass, metall, og EE-avfall er gratis å levere. Det er ikke mulig å levere restavfall med matrester på stasjonene, dette må kastes i restavfallsdunken hjemme.

Bergen

I bydelen Ytrebygda som ligger sørvest for Bergen sentrum så ligger det også en gjenvinningsstasjon. Her kan man levere alle typer avfall, med unntak av matavfall. Denne stasjonen er åpen mandag til fredag 09:00 – 20:00, og lørdag 09:00 – 16:00.

Denne stasjonen har også en stor gjenbrukshall hvor man kan sette fra seg ting som andre kan bruke videre. Det som leveres her skal være uskadet, og fullt brukelig for nye eiere. Prisen for å levere ting i brukthall er den samme som for å levere annet avfall på stasjonen. Dersom man finner noe i brukthallen som man tror at man kan få bruk for, så kan man ta det med seg helt gratis.

Samnanger

I Samnanger kommune er den eneste gjenvinningsstasjonen i Bergensområdet som er åpen også på søndager, men holder til gjengjeld stengt mandag og fredag. Tirsdag og onsdag er stasjonen åpen 12:00 – 19:00, lørdag 09:00 – 16:00 og søndag 14:00 – 19:00. Stasjonen åpnet i 2004, og i 2009 så tok renovasjonsetaten i Bergen kommune over anlegget og all tilknyttet virksomhet i kommunen.

Denne stasjonene er fullt utstyrt og kan ta imot alle typer avfall, inkludert hageavfall. Brukthall finnes også og denne er åpen i samme tidsrom som resten av stasjonen.