Ja til ren luft på Danmarksplassen

Danmarksplass sør i Bergen er det stedet i Norge som har dårligst luft. Med over 60,000 kjøretøy som passerer plassen hvert eneste døgn så er det et tungt trafikkert område, og dermed så blir også luften dårlig, særlig i vinterhalvåret. Noen dager så er luften såpass dårlig at folk med astma eller hjerte og lungesykdommer anbefales å holde seg unna. Det største problemet med luften er utslipp av nitrogendioksid.

Nitrogendioksid

Nitrogendioksid er svært skadelig for både miljø og mennesker, og dette skapes først og fremst av utslipp fra biltrafikk. Når man innånder nitrogendioksid så vil dette skade lungene og kan i verste fall ende med lungeødem.

Barn er ekstra utsatt for denne gassen, og denne kan forårsake bronkitt, piping i brystet, infeksjoner i brystet, kronisk hoste, slimpropp og pustevansker. Også voksne er utsatt for dette, men i størst grad så påvirker dette astmatikere, eller andre med nedsatt helse.

Grenseverdien for nitrogendioksid er satt til 200 μg/m³, og denne kan ved lov kun overstiges 18 timer per kalenderår. Det er kommunene som er ansvarlige for å måle luftkvaliteten, så for Danmarksplass så er det Bergen kommune som er ansvarlige for dette. Det er også de som er ansvarlige for å igangsette tiltak for å forbedre luftkvaliteten ved behov.

Luften på Danmarksplass

Luften her er dårligere enn nesten alle andre steder i landet. Flere ganger per år så overskrides grensen for nitrogendioksid i luften, og byen når hvert år nesten opp til grensen på 18 timer per kalenderår. Grunnen til at denne verdien blir så høy er ofte en kombinasjon av mye trafikk, og stillestående luft. Gassene legger seg da som et lokk over byen og plassen, og luften blir dermed dårlig.

Bli hjemme

Bergen kommunes oppfordring til folk på dager med dårlig luftkvalitet er å enten bli hjemme, benytte kollektivtransport, eller legge om arbeidsdagen til en annen tid på døgnet. Dette er en meget kortsiktig løsning på et stort problem, og kommunen omtaler selv dette som et krisetiltak.

Astmatikere anbefales å holde seg innendørs de dagene med verst luft, men for mange så er dette ikke et alternativ. Ikke alle har jobber hvor man kan jobbe hjemmefra, og man må altså bevege seg ut i den elendige luften.

Tiltak for bedre luft

Grensen for når kommunen blir lovpliktig til å gjennomføre tiltak nærmer seg, og da er det ikke lengre et spørsmål om man kan eller vil gjøre noe, man må rett og slett. Helt bra blir luften kanskje ikke, da dette er et problem i alle større byer, men den kan ihvertfall forbedres slik at det ikke er helsefarlig for folk å gå ut.

Bybanen er et prosjekt som skal ta unna mye trafikk, men dette alene er ikke nok. En utbedret kollektivtrafikk vil ikke alene kunne redde byen fra farlig luft. Det har vært forslag om å legge inn begrensninger på bruk av bil, men dette er ikke kommunen villig til å innføre, da de er redde for at kaos skulle bryte ut.

Et annet forslag er å legge bilveiene i tunnel under plassen. Dette er litt på lik linje med hvordan hovedfartsåren i Oslo er lagt. Det meste av de store veier inn og ut av hovedstaden ligger i tunnel, og luften i Oslo er betraktelig bedre enn i Bergen. Selv om Oslo har vesentlig mye mer trafikk.

Uansett hvilke tiltak som blir igangsatt så håper vi at det skjer snart, slik at alle kan gå ut i Bergen uten å risikere helsen.