Valgguide 2017: Dette mener partiene om pengespill

Dersom du elsker spill og er opptatt av å få lov til å spille på online casino, og det helt lovlig, er det antagelig viktig for deg å stemme på det partiet som går inn for å gjøre det enklere med nettkasino her til lands. I vår valgguide 2017 skal vi gi deg litt informasjon om hva partiene mener om pengespill.

Norsk Tipping fredes av politikerne

Høyre og de andre regjeringspartiene har gått inn for en fortsatt fredning av Norsk Tipping, noe som gir et fortsatt spillmonopol her i landet. En av grunnene til dette, er at Norsk Tipping finansierer norsk idrett. I fjor hadde Norsk Tipping et overskudd på rundt fem milliarder kroner, hvor idretten altså mottok rundt halvparten i støtte. Bransjefolkene er, ikke så overraskende, skuffet over dette, da de mener at koblingen mellom spill og idrett er uheldig, og at Norge driver en politikk som fremmer konkurranse mellom det statlige Norsk Tipping og de utenlandske spilleselskapene, noe som for kundene også betyr en mer aggressiv markedsføring. I tillegg til alt dette taper Norge store skatteinntekter fordi spillselskapene ikke skatter til landet, selv om de henter mye av inntekten sin herfra. Denne inntekten beregnes å være rundt halvannet milliard kroner.

 

De aller fleste partiene i Norge er enig med Høyre i at Norsk Tipping fortsatt skal være en fredet organisasjon. Det er per dags dato kun Venstre og FrP som mener noe annet. Både Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Senterpartiet, Krf, MDG og Rødt ønsker at dagens modell skal beholdes slik den er. Venstre ønsker at idretten i Norge skal finansieres over statsbudsjettet, mens de andre partiene ikke er enig i dette. Venstre, sammen med Frp, ønsker videre at det skal innføres en form for lisensordning for utenlandske selskaper som ønsker å tilby sine tjenester her i landet, mye i likhet med den ordningen som blant annet finnes i Danmark.

Venstre mener Norge bør innføre lisens

Skal man la utenlandske spillselskaper søke lisens i Norge, eller skal det settes i gang tiltak som gjør at Norsk Tipping har monopol i praksis og ikke bare i teorien? Venstre mener at lisens er veien å gå, da Norge vil få lisensører og dermed får en bit av den fortjenesten disse selskapene innhenter. I tillegg vil myndighetene ha bedre kontroll over bransjen. Lisensen kan også gis til norske frivillige organisasjoner som ønsker å tilby spill for å tjene penger til å fortsette jobben de gjør.

 

Både Fremskrittspartiet og Venstre mener at dagens monopol, som i utgangspunktet skulle beskytte sårbare grupperinger i samfunnet, ikke fungerer. Markedet av uregulert pengespill har blitt stort og det er i stadig vekst. En lisensordning ville være med til å kontrollere denne bransjen på en bedre måte enn slik det er i dag.

 

MDG mener at så lenge det ikke kan bevises at norsk idrett og norsk kultur vil få mer penger ut av en lisensordning er det best å fortsette med dagens monopolløsning. Arbeiderpartiet mener at dagens løsning er den beste fordi den skal motvirke spillavhengighet, og samtidig gis overskuddet tilbake til idrett, kultur og frivillighet.

 

Hva spillselskapene mener

Selv om dagens ordning består mener spillselskapene selv at Norge er og forblir et svært attraktivt marked. Ikke bare er landet fullt av folk som vil bruke penger på spill, men selskapene slipper å bli regulert og de slipper å betale skatt. Resultatet er at flere selskaper vil tilby sine tjenester og vi vil dermed få se mer reklame, større utvalg av spill og flere lokkemetoder for å tiltrekke seg potensielle spillere.
Konklusjonen er altså at om du ønsker en endring fra dagens monopolsituasjon må du gi din stemme til enten Venstre eller Fremskrittspartiet.