Våre argumenter mot reklame i byrommet

I dag så er man omgitt av reklame hvor enn man går, uansett om dette er noe man ønsker å se eller ikke. Dette kan være både synlig og skjult reklame som er rundt oss til enhver tid. Byrommet er i dag dessverre intet unntak, men vi ønsker å ha i det minste dette som en reklamefri sone. Reklameplakater og digitale reklameflater er både forstyrrende og hindrer fremkommelighet i byen. Vi mener også at det kan være trafikkfarlig å ha disse forstyrrende elementene rundt oss når vi ferdes i bytrafikk med mange mennesker og nok av andre forstyrrende elementer. I tillegg til dette så er det prinsippet om at et byrom utvikles med hjelp av offentlige penger, og disse pengen kommer fra skattebetalere. Dermed så er plassen allerede kjøpt av folket, og da bør det ikke være mulig å videreselge dette til reklameselskaper.

Kommersialisering av offentlig rom

Det offentlige rom bør være for alle, og det burde ikke være lov å kjøpe seg plass her. Her skal alle kunne ferdes fritt uten å bli utsatt for uønsket reklame. Da dette er et sted som allerede er betalt for med skattebetalernes penger, så bør det ikke være nødvendig med ekstra finansiering gjennom salg av reklameplass.

Dette kan på mange måter sammenlignes med statskanalen NRK, som som kjent drives med hjelp av lisens, betalt av alle i Norge som har tv, og dermed har tilgang til kanalen. I utbytte mot å betale lisens så har vi dermed en kanal som er fri for reklame. Dette bør også gjøres i offentlige rom, mens privateide steder slik som kjøpesenter eller andre installasjoner som skattebetalerne ikke har finansiert gjerne kan ha reklame. Det blir som å se på andre tv-kanaler.

Bortsett fra prinsippet med å selge noe som allerede er betalt av befolkningen så er også et annet poeng kjøpepress. Norge har for det første allerede blitt et utpreget kjøp og kast samfunn, og vi kjøper stadig ting vi ikke trenger. For det andre så tas det lite hensyn til de som ikke har råd til å kjøpe stadig mer og mer, og dette mener vi også er et argument som bør tas opp. Ikke minst for barnas beste så må dette belyses, da stadig mer kjøping bidrar til et mer synlig klasseskille.

Forstyrrende og hindrer fremkommelighet

Fremkommeligheten blir lidende når store skilter settes opp. I bysentrum som gjerne er tett befolket fra før av så trenger vi fremkommelighet for å kunne ferdes uhindret, og dette gjelder ikke minst for funksjonshemmede, svaksynte og de med barnevogn. Med store skilter langs gaten så er det til tider vanskelig å passere med barnevogn eller rullestol dersom det allerede er folk der. Det blir trangt og noen steder så må man nesten ut i veibanen for å kunne passere.

Reklameskilter er også forstyrrende i trafikken, da de fort kan ta oppmerksomheten til både bilførere og fotgjengere. I et trafikkbilde hvor det er både mange biler, og mange fotgjengere, og også noen syklister så er det viktig at man fokuserer på hva som skjer på veien, og fokus bør da ikke dras til veikanten hvor det står utplasserte reklameskilter.

Mange sier at musikk gjør deg blind i trafikken, men vi mener at skilter som både trekker til seg oppmerksomheten til trafikanter og hindrer synsfeltet er vel så farlig. Skilter som er på flere kvadratmeter vil naturlig minske synsfeltet, og dette gjør det direkte farlig i trafikken. Dette må dermed fjernes før barn eller andre kommer til skade som følge av at bilfører ikke kan se, eller har oppmerksomheten festet til annet enn trafikken.